Детайли по трансакция

Връщат се детайли за трансакция. Подава се като path param идентификатор на трансакцията. Той се получава за всяка трансакция при искане на списъка с трансакции за дадена сметка.

GET http://[host]:[port]/psd2/v1/accounts/[account-id]/transactions/[transaction-id]

HEADERS:

X-Request-ID = [request-id] – задължителен

Consent-ID: [consent-id] – задължителен – носи ID на консента

Content-Type: application/json – задължителен

PSU-ID: [user-id] – незадължителен

Response:

{
    "transactionId": "231DCCD181590001",
    "mandateId": null,
    "bookingDate": "08-10-2020",
    "creditorName": "Gergana Petrova",
    "creditorAccount": "BG222222",
    "debtorName": "Petar Petrov",
    "debtorAccount": "BG58SOMB91301000000637",
    "transactionAmount": {
     "currency": "BGN",
     "content": 100
    }
   }

Powered by BetterDocs