Информация за сметка

GET http://[host]:[port]/psd2/v1/accounts/[account-id]

HEADERS:

X-Request-ID = [request-id] – задължителен

Consent-ID: [consent-id] – задължителен – носи ID на консента

Content-Type: application/json – задължителен

PSU-ID: [user-id] – незадължителен

Response:

{
 "iban": {
  "iban": "BG53TEPJ40131001000119"
 },
 "bban": null,
 "pan": null,
 "maskedPan": null,
 "msisdn": null,
 "resourceId": "5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50",
 "name": "pavel",
 "product": "PRD22",
 "cashAccountType": "Savings account",
 "currency": "BGN",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/v1/accounts/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50"
  },
  "balances": {
   "href": "/v1/accounts/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50/balances"
  },
  "transactions": {
   "href": "/v1/accounts/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50/transactions"
  }
 }
}

Powered by BetterDocs