Информация по сметки

Всички операции по сметки за даден консент са достъпни само ако консентът е валиден т.е. авторизиран и не изтекъл като срок. Всеки ресурс/сметка има максимален брой достъпи на ден който е дефиниран в самия консент. Ако се достигне тази квота се връща грешка HTTP 429 и JSON в респонс боди:

{
  "code": 429,
  "description": "Maximum access quota is reached!"
}

Powered by BetterDocs