Искане на статус на консент

GET http://[ip]:[port]/psd2/v1/consents/[consent-id]/status

HEADERS:

X-Request-ID = [request-id] – задължителен

Content-Type: application/json – задължителен

PSU-ID: [user-id] – незадължителен

Response:

{
  "status": "Received"
}

Powered by BetterDocs