Плащания

Плащанията също са свързани с консент, който е заявил сметката да е „видима“ за поне една от трите справки – баланс, трансакции или детайли. Така че при операции свързани с плащанията трябва да се праща задължително ID на консента който я е заявил. Изпращането става в HTTP header Consent-ID. Ако консентът е невалиден (неоторизиран, изтекъл) искането за плащане се отказва. Същото може да се случи ако е достигнат дневния лимит за брой операции по сметката зададени в консента.

Преводите също подобно на консентите са 3 стъпков процес – иницииране на плащане, авторизация и след това проверка/проверки за статуса на плащането. Проверката за статус се налага поради това, че в повечето счетоводни системи плащанията не се извършват веднага поради ред причини – наредени са в опашки, може системата да е в maintenance mode, End of day и т.н.

Статусите на заявките за плащания са както следва:

RCVD – заявката е получена, но неавторизирана

ACCP – заявката е потвърдена чрез OTP

ACSP – заявката подлежи на осчетоводяване

ACSC – заявката е успешно осчетоводена

RJCT – заявката е отхвърлена – невалидна/изтекла/неавторизирана/проблем с консента

Powered by BetterDocs