Получаване на информация за всички сметки регистрирани по консент

GET http://[host]:[port]/psd2/v1/accounts/

HEADERS:

X-Request-ID = [request-id] – задължителен

Consent-ID: [consent-id] – задължителен – носи ID на консента

Content-Type: application/json – задължителен

PSU-ID: [user-id] – незадължителен

Response:

{
 "accounts": [{
  "iban": {
   "iban": "BG53TEPJ40131001000119"
  },
  "bban": null,
  "pan": null,
  "maskedPan": null,
  "msisdn": null,
  "resourceId": "5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50",
  "name": "pavel",
  "product": "PRD22",
  "cashAccountType": "Savings account",
  "currency": "BGN",
  "_links": {
   "self": {
    "href": "/v1/accounts/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50"
   },
   "balances": {
    "href": "/v1/accounts/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50/balances"
   },
   "transactions": {
    "href": "/v1/accounts/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50/transactions"
   }
  }
 }]
}

Powered by BetterDocs