Ръководство за инсталация на къстъм Тръст Мениджър

Копирайте и разархивирайте .zip файла в tomcat_home/lib

Освен това трябва да се укаже на Tomcat да ползва къстъм тръст мениджъра. Това става като се редактира server.xml на Tomcat и по-конкретно съответния SSL конектор, например:

“<Connector port="8443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" maxThreads="150" SSLEnabled="true">

<SSLHostConfig certificateVerification="required" trustManagerClassName="com.sirmabc.psd2.ssl.tomcat.CustomTomcatTrustManager" >
<Certificate certificateKeystoreFile="./conf/simplia.jks" certificateKeystorePassword="pass" certificateKeyAlias="alias" certificateKeyPassword="password"/>
	</SSLHostConfig>		
</Connector>”

Делегира валидацията на клиентския сертификат на стандартния механизъм – дали е изтекъл, дали е подписан и т.н.

Проверява сертификата (и удостоверителната верига) срещу къстъм тръстор, който е хардкоднат и се намира в: tomkat_home/conf/tomcattruststore.jks Това означава, че всеки клиентски сертификат, за който ще се позволява конекция, заедно с удостоверителната си верига предварително да бъдат импортнати ръчно в този тръстстор.

Проверява дали сертификата не е оттеглен (revoked) срещу CRL листи.

Powered by BetterDocs