Детайлна информация за консент

GET http://[ip]:[port]/psd2/v1/consents/[consent-id]

HEADERS:

X-Request-ID = [request-id] – задължителен

Content-Type: application/json – задължителен

PSU-ID: [user-id] – незадължителен

Response:

{
 "access": {
  "accounts": [{
   "iban": {
    "iban": "BG53TEPJ40131001000119"
   },
   "currency": "BGN"
  }],
  "balances": [{
   "iban": {
    "iban": "BG53TEPJ40131001000119"
   },
   "currency": "BGN"
  }],
  "transactions": [{
   "iban": {
    "iban": "BG53TEPJ40131001000119"
   },
   "currency": "BGN"
  }]
 },
 "recurringIndicator": true,
 "validUntil": "2020-01-01",
 "frequencyPerDay": 4,
 "combinedServiceIndicator": false,
 "_links": {
  "account": {
   "href": "/v1/accounts"
  },
  "balances": [{
   "href": "/v1/accounts/balances/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50",
   "iban": "BG53TEPJ40131001000119"
  }],
  "transactions": [{
   "href": "/v1/accounts/transactions/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50",
   "iban": "BG53TEPJ40131001000119"
  }],
  "accountDetails": [{
   "href": "/v1/accounts/5756e531-e1ca-4db8-9a19-9412a5539d50",
   "iban": "BG53TEPJ40131001000119"
  }]
 }
}

Забележка: Тук в отговорът се виждат линкове за достъп към самите сметки, които се ползват при операции за които самата сметка е регистрирана– баланси, трансакции и детайлна информация.

Powered by BetterDocs