Оттегляне на консент

DELETE http://[ip]:[port]/psd2/v1/consents/[consent-id]

HEADERS:

X-Request-ID = [request-id] – задължителен

Content-Type: application/json – задължителен

PSU-ID: [user-id] – идентификатор на потребителя, получен при логване, задължителен

Powered by BetterDocs